Kategorier
Djur hälsa

Så hittar du en bra veterinär

När ens älskade husdjur blir sjukt vill man självklart att det ska få bästa möjliga vård, oavsett om det rör sig om en hund, en katt, en fågel eller något mer exotiskt som en vandrande pinne. Många människor har en mycket nära relation till sina djur och vill att de ska få lika bra vård som en människa skulle ha fått.

Att veta var någonstans denna vård finns är dock inte alltid helt enkelt. Det finns många olika veterinärer och det gäller att hitta en klinik som kan uppfylla just dina – eller rättare sagt ditt djurs – behov.

I den artikeln kommer vi att ge några konkreta tips på hur du ska gå tillväga för att hitta en bra veterinär, så att ditt husdjur blir omhändertaget på bästa möjliga vis.
Är det ett akutfall det rör sig har man kanske inte så mycket val utan väljer en veterinär som finns nära till hands och har jouröppet, men när det gäller mer långsiktig vård finns det en hel det att tänka på.

Välj en etablerad klinik

Vårt första råd är att man ska vända sig till en större och etablerad klinik med gott rykte. Ska man vända sig till en mindre aktör är det extremt viktigt att man gör en noggrann bakgrundskoll. Att de veterinärer som arbetar på kliniken ska ha en fullständig utbildning är givetvis en självklarhet (den svenska veterinärutbildningen är fem och ett halvt år lång och mycket omfattande). Kliniker som lockar med mycket låga priser bör man vara försiktig med. Sådant går ofta ut över kvaliteten på den vård som erbjuds (man kan till exempel inte pressa priset på en komplicerad operation, den kostar vad den kostar).

Referenser

Som på så många andra områden är referenser från personer man litar på guld värda. Har du någon i familjen/släkten eller någon vän som kan rekommendera en viss veterinär så väger det mycket tungt. Har du inte det finns gott om information att hitta på nätet, speciellt om någon skulle ha misskött sig (sådant vill fok gärna berätta om och varna andra). Som vi var inne på innan är detta extra viktigt om du väljer att vända dig till en mindre aktör istället för en större, etablerad klinik.

Behöver ditt djur specialistvård?

Många veterinärer har valt att specialisera sig inom något område (även om de har de allmänna kunskaper som krävs också). Man är specialist på ett visst djur eller på en viss typ av sjukdom eller skada, till exempel. Se alltid till att ditt djur tas om hand av någon som verkligen är expert. Alla ärenden är förstås inte så komplexa att det krävs specialistvård, men när så är fallet finns det ingen anledning att kompromissa.

Använd magkänslan

Var uppmärksam när du har de inledande kontakterna med en veterinär du eventuellt kommer att anlita. Även ett telefonsamtal kan avslöja mycket. Får du rätt känsla av förtroende för den aktuella kliniken?

Finns det minsta tvekan om att detta skulle vara det bästa valet för ditt husdjur bör du nog fortsätta jakten på annat håll. Vi vill påpeka att de flesta veterinärkliniker som finns i är mycket professionella och serviceinriktade, men vår erfarenhet är att om känner man att något är fel så ska man lita på det.